پژوهش و نقد علوم انسانی

نشریه پژوهش و نقد علوم انسانی با هدف پژوهش، نقد و تحول دانش در حوزه علوم انسانی کشور راه‌اندازی شده است. هدف این نشریه توجه به پژوهش‌ها، نظریه‌ها و متون  برتر در حوزه علوم انسانی ایران و جهان با نگاه و چشم‌اندازی انتقادی است. بنابراین از تمامی نظریه‌پردازان، پژوهشگران و فرهیختگان حوزه و دانشگاه دعوت می‌شود مقالات ارزشمند خود در زمینه‌های زیر را به مجله حاضر ارسال نمایند:

  1. نظریه‌پردازی در حوزه علوم انسانی
  2. برقراری پیوند بین علوم انسانی و علوم اسلامی با عنایت به متون اصلی و مرجع‌
  3. ارتقاء دانش و گسترش نقد علمی برای عرضه و نقد ایده‌های پژوهشی در قالب کرسی‌های نظریه پردازی و ترویجی.
  4. نقد و بررسی اصول و مبانی نظریات موجود در حوزه علوم انسانی
  5. بازخوانی و نقد منابع و کتب مرجع و جریان‌ساز در حوزه علوم انسانی
  6. بازاندیشی، بررسی و نقد کتب تراز مرجع و جریان‌ساز در حوزه‌های مدیریت و سیاست‌گذاری، اقتصاد، الهیات و ادیان، تاریخ و تمدن، جامعه‌شناسی، فقه و حقوق، فلسفه، علوم سیاسی، مطالعات علم و فناوری و روانشناسی و علوم تربیتی؛
  7. بررسی و نقد مکاتب علمی علوم انسانی در رشته‌های فوق ناظر به متون اصلی آن‌ها