پژوهش و نقد علوم انسانی

در نشریه «پژوهش و نقد علوم انسانی» مقاله‌های دریافت شده به صورت دوسویه‌ناشناس (Double blind peer review) داوری می‌شود. در واقع، در این روش، حداقل دو داور برای مقاله در نظر گرفته می‌شود که با موضوع مقاله آشنا هستند و در آن زمینه متخصص (expert) می‌باشند. لازم به ذکر است نام نویسنده یا نویسندگان مقاله برای داوران قابل مشاهده نیست و نیز نام داوران برای نویسنده مشخص نمی‌باشد. در این نشریه تمامی اصول اخلاقی و علمی برای داروی مقالات رعایت می‌شود.

login